Việt Nga
Ngôn ngữ:

Xây dựng Nhà máy MHIVA GĐ II

  •  Khách hàng: Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui – Nhật Bản
     Địa điểm: KCN Bắc Thăng Long
     Quy mô dự án: Diện tích nhà máy: 6.500m2. Mục tiêu: Nhà máy sản xuất cửa máy bay Boeing 777. Là phần mở rộng của khu vực văn phòng MHIVA tại Khu công nghiệp Thăng Long
     Khối lượng thực hiện: 4.199,7 m3

  •