Việt Nga
Ngôn ngữ:

Viện kinh tế và xây dựng - đô thị

  •  Khách hàng: Công ty Cổ phần Xây dựng Lạc Hồng
     Địa điểm: 20 Thể Giao - Hà Nội 
     Quy mô dự án: Chức năng: Nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng về kinh tế và chiến lược phát triển trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng); quản trị doanh nghiệp xây dựng.
     Khối lượng thực hiện: 375.6 m3
  •