Việt Nga
Ngôn ngữ:

Trường Trung cấp kinh tế đa ngành Sóc Sơn

  •  Khách hàng: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiêp Hà Nội
     Địa điểm: Đường 131 Đạc Tài, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội
     Quy mô dự án: Diện tích: 6 ha. Chức năng: nhằm phát triển giáo dục và đào tạo nghề, hướng nghiệp có hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí, nhằm khai thác và đào tạo nhân lực, phát triển kinh tế các vùng ven Thủ đô.
     Khối lượng thực hiện: 5340.5 m3
  •