Việt Nga
Ngôn ngữ:

Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long

  •  Khách hàng: Công ty Cổ phần Xây dựng 9.2 Hà Nội
     Địa điểm: KCN Bắc Thăng Long
     Quy mô dự án:  ĐANG CẬP NHẬT
     Khối lượng thực hiện: 722.69 m3
  •