Việt Nga
Ngôn ngữ:

Trụ sở chi nhánh ngân hàng bidv phúc yên

  •  Khách hàng: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp & SXCN Số 5
     Địa điểm: Đường Hai Bà Trưng, Thị xã Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc
     Quy mô dự án:  Diện tích: 600 m2. Số tầng: 7
     Khối lượng thực hiện: 2.008,65 m3
  •