Việt Nga
Ngôn ngữ:

Nhà làm việc Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường

  •  Khách hàng: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 1
     Địa điểm: 28 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội  
     Quy mô dự án: Chức năng: Tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, lưu trữ và thông tin tư liệu ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức xây dựng, quản lý, tích hợp và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; lưu trữ, thông tin tư liệu thư viện ngành tài nguyên và môi trường; cung cấp các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
     Khối lượng thực hiện: 1.030 m3
  •