Việt Nga
Ngôn ngữ:

Học viện Mỹ thuật Việt Nam

  •  Khách hàng: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang
     Địa điểm: 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Quy mô dự án: Là một trong những trường trường đại học hàng đầu của miền Bắc Việt Nam về đào tạo nhóm ngành Mỹ thuật. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều họa sĩ tài danh Việt Nam.
     Khối lượng thực hiện: 1.500 m3
  •