Việt Nga
Ngôn ngữ:

Dự án xây dựng Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội

  •  Khách hàng: Công ty Cổ phần Xây lắp & Sản xuất Công Nghiệp
     Địa điểm: Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội
     Quy mô dự án: 2 tầng hầm có tổng diện tích 6150 m2. Từ tầng 1 đến tầng 5 có diện tích mỗi sàn 2500 m2. Các tầng trên: khối 27 tầng 988 m2/sàn, khối 16 tầng 588m2/sàn. Tổng diện tích công trình: 49.848 m2
     Khối lượng thực hiện: 31.000,5 m3

  •