Việt Nga
Ngôn ngữ:

Cơ sở Nghiên cứu Viện Công Nghệ Vũ Trụ & Hóa Sinh Biển

  •  Khách hàng: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 4
     Địa điểm: 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
     Quy mô dự án: Viện Hóa sinh biển là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
     Khối lượng thực hiện: 2.260 m3
  •