Việt Nga
Ngôn ngữ:

55 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  •  Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22
     Địa điểm: 55 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Quy mô dự án: Diện tích: 500 m2. Số tầng: 4 tầng cao
     Khối lượng thực hiện: 684.36 m3

  •